NOTICIAS

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN E GREENPEACE VEÑEN DE PRESENTAR O SEUS RESPECTIVOS INFORMES ANUAIS SOBRE A SITUACIÓN ACTUAL DO LITORAL
_________________________________________________________

3-08-2009

Ecologistas en Acción presentou o seu Informe Banderas Negras 2009 onde exixe que se aproveite a crise para reorientar as políticas ambientais e socioeconómicas da costa, como única posibilidade para garantir o futuro dos pobos costeiros e da biodiversidade mariña.

Ecologistas en Acción solicita ás administracións competentes e á propia sociedade un cambio de modelo, social e económico. Modelo que debe basearse no estudo da capacidade de carga do territorio e os seus ecosistemas e, con programas de restauración ambiental e reconversión de sectores altamente depredadores como o turismo e a construción. Ademais, Ecologistas en Acción, solicita que se comece de forma urxente a xestionar o mar para protexer actividades en perigo como a pesca tradicional.
Nota:Para descargar o informe BanderasNegras 2009
www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_Informe_banderas_negras_2009_web.pdf

Greenpeace presenta a novena edición do informe Destrucción a Toda Costa no que se denuncian os Espazos Naturais Protexidos máis ameazados do noso litoral. Greenpeace considera que a defensa da costa ten que ser incondicional por parte das administraciones implicadas, sen rebaixas nin escusas. "Puede que a declaración dun espazo protexido lles sirva aos políticos para poñerse medallas sobre a súa aposta por salvar a costa. Pero cando, anos despois, descobren que esa protección é incompatible con algún proxecto urbanístico, intentan saltarse a norma que eles mesmos elaboraron, convertendo estes espazos en parques de papel, en papel mollado", declara Pilar Marcos, responsable da campaña de Costas de Greenpeace.
Galicia ten 17 ENP ameazados ainda que, na teoría, la Xunta recoñece que ten máis da metade da súa costa protexida. Pero de nada serve protexer baixo un marco legal se, como no caso do ENP da Costa da Morte, se pretende construír unha piscifactoría de 300 000 metros cadrados, en pleno espazo protexido que forma parte da Red Natura 2000 europea…
Nota:Para descargar o informe Destrucción a Toda Costa 2009. Galicia
www.greenpeace.org/espana/reports/090622-12
_________________________________________________________